Bostadsminister

0

Bostadsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för bostadspolitik samt plan- och markpolitik. Bostadsfrågor kan hanteras inom ett eget bostadsministerium, men i de flesta länder ingår bostadsfrågor i ett departement med ett bredare ansvarsområde. I Finland sorterar bostadsfrågorna under Miljöministeriet. Nuvarande (2012) bostadsminister är Krista Kiuru som också är kommunikationsminister.