Attefallshuset ska placeras i omedelbar närhet av bostadshuset

Spread the love
1

Attefallshuset ska uppföras i omedelbar närhet av ett en eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av plan & bygglagstiftningen eller dess förarbete hur begreppet ”omedelbar närhet” ska tolkas.

I en dom ansåg domstolen att en friggebod som var placerad 75 meter från bostadshuset inte var i omedelbar närhet av bostadshuset. I en annan dom ansågs en friggebod som var placerad 31,2 meter från bostadshuset inte heller var i omedelbar närhet. En bedömning om attefallshuset är i ”omedelbar närhet” ska göras i varje enskilt fall. Attefallshuset måste placeras på tomten & inom hemfridszonen.

En av förutsättningarna för att ett attefallshus ska vara lovbefriat är att hela komplementbyggnaden placeras inom bostadshusets tomt. Om någon del av komplementbyggnaden placeras utanför tomten uppfyller byggnaden alltså inte kraven för lovbefrielse. Detta gäller oavsett om grannen har lämnat ett medgivande eller inte. Ibland kan det vara svårt att veta exakt var en tomtgräns är medan i andra fall är det mycket tydligt till exempel när tomten avgränsas av ett staket eller en häck.