Det nya attefallshuset får vara högst 30 kvm

Spread the love
1

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadrat. Om flera attefallshus byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 30 kvadrat.

Beräkning av byggnadsarea & andra areor sker enligt standarden. Standarden ges ut av Swedish Standards Institute, SIS. Byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken. I byggnadsarea ingår även öppenarea, det innebär att ett attefallshus kan vara exempelvis en carport. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i byggnadsarean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Sticker det ut mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in.