Får attefallshus ha källare, vind eller loft med mera?

Spread the love
2

Det finns inget hinder mot att bygga attefallshuset med källare så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt.

Det borde inte heller finnas något hinder mot att bygga vind eller loft, så länge alla utformningskrav & tekniska egenskapskrav uppfylls. Ett attefallshus får utformas med exempelvis takkupor & takterrass så länge alla förutsättningarna för lovbefrielse uppfylls.