Attefallshus 30 kvm regler

Hem

Spread the love
1

Attefallshus 30 kvm

En sida om det nya attefallshuset på 30 kvadrat som snart klubbas i riksdagen.


Inom kort kan du bygga ett större attefallshus på 30 kvm. Reglerna för attefallshusets storlek ökas med 5 kvadrat, enligt en ny lagrådsremiss från regeringen som klubbades i juni 2019. Lagändringen väntas träda i kraft från & med den 1 mars 2020.
Man märker av ett behov & intresse av det & vi hoppas kunna se ett ökat byggande, säger finansmarknads- & bostadsminister Per Bolund från miljöpartiet.

I juli 2014 blev det tillåtet att sätta upp så kallade attefallshus utan bygglov på sin tomt. Huset fick då vara max 25 kvadratmeter & endast byggas som ett komplement till ett redan existerande hus på tomten.

Nu har regeringen klubbat igenom ett nytt förslag där den tillåtna ytan för attefallshuset ökar med fem kvadratmeter. Ett sätt att skapa förutsättningar för fler komplementsbostadshus & bostäder med högre boendekvalitet, enligt finansmarknads & bostadsminister Per Bolun från Miljöpartiet.

Sätt att lösa bostadsbristen och ge människor möjlighet att bygga större attefallshus

Per Bolund säger att lagändringen från 2014 inte har lett till den expansion av byggande som man hade hoppats på. Därför vill man nu förändra reglerna kring storleken.

Vi har lyssnat till branschen & vill ge andra förutsättningar för att bygga, säger han & fortsätter:

Vi ser att det här är viktigt för människor att kunna förverkliga sina drömmar & planer, men också ett sätt som en del i regeringens arbete att lösa den bostadsbrist som vi nu upplever.

Om allt går som regeringen tänker är planen att regeländringen ska träda i kraft den 1 mars 2020.


Bakgrunden och historian bakom det nya 30 kvm attefallshuset

Det mesta talade för att lagen om det nya attefallshuset på 30 kvadratmeter skulle bli klart redan 2019. Den bedömningen gjorde bostadsminister Peter ErikssonMP trots att lagförslaget inte ens kan klubbas före valet.  I så fall handlar det om att gå från maximalt tillåtna 25 kvadratmeter till 30 kvm och hustillverkarna gör sig nu redo för det nya attefallshuset. 5 kvadrat extra kanske inte låter som så mycket men man kan göra mycket av det. Många hustillverkare satsar på att lägga till loft och på så sätt få extra yta även på höjden.

2017 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda om det skulle kunna vara möjlighet att utöka byggnadsarean för så attefallshus som nu är på 25 kvadrat. Attefallshuset är en komplementbyggnad som sedan 2014 kan byggas utan bygglov på tomter som redan har ett huvudhus på tomten. Förslaget som Boverket har tagit fram gäller fem extra kvadrat, du kommer alltså få möjlighet att bygga ett attefallshus på 30 kvadratmeter istället för 25. Någon gång under hösten 2019 beräknas det nya attefallshuset 30 kvm klubbas igenom hos regeringen.

Redan nu har många nyckelfärdiga hustillverkare förberett nyckelfärdiga attefallshus på 30 kvm.