Bostadsbrist

0

Bostadsbrist är brist på bostäder, det vill säga en tillgång som understiger efterfrågan. Bostadsbrist kan leda till trångboddhet eller hemlöshet, och kan i en marknadsekonomi förväntas leda till stigande hyror eller fastighetspriser, samt till ökat byggande.