Skuld (ekonomi)

0

En skuld är i ekonomi en förbindelse att återbetala en summa pengar, ofta inom visst datum. Exempel är levantörsskulder som är obetalda fakturor från leverantörer. Ibland brukar även avsättningar räknas som skuld. En skuld återbetalas ibland genom uppdelade belopp, så kallade amorteringar. Ränta räknas inte vara en del av skulden. Definitionen på en skuld är tillgångarna man har minus förmögenheten.