Statsgräns

0

En statsgräns eller en riksgräns är en gräns mellan två suveräna stater. Exempelvis är gränsen mellan Sverige och Norge en statsgräns. Statsgränser på land är traditionellt röda och tjocka streck/linjer på kartor, grönt är dock vanligt som alternativ färg. Till sjöss/havs är de inte alltid utsatta, ibland syns de dock och då oftast många små svarta streck. Ibland är de ritade likadant som statsgränserna på land.