Verktyg

0

Verktyg, naturligt eller tillverkat föremål som används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är ’redskap för bearbetning av material’, till exempel skärande bearbetning, formande bearbetning, m fl.