Attefallshuset får vara högst 4 meter högt

Attefallshus max 4 meter högt

Attefallshuset får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Det finns inga bestämmelser i plan- & bygglagstiftningen om hur man mäter taknockshöjd. I en dom som gällde en friggebod ansåg domstolen att taknockshöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. Detta borde även gälla för attefallshus. I de fall byggnaden inte … Läs mer