Det nya attefallshuset får vara högst 30 kvm

Maxarea 30 kvm på nya attefallshus

Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadrat. Om flera attefallshus byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 30 kvadrat. Beräkning av byggnadsarea & andra areor sker enligt standarden. Standarden ges ut av Swedish Standards Institute, SIS. Byggnadsarea är den area som byggnaden upptar på marken. I byggnadsarea ingår även … Läs mer